Корисничка поддршка: 02 2772 272


Колачиња

Mobelix.com.mk користи “колачиња” со цел користењето на страницата да се прилагоди на Вашите потреби. “Колаче” (cookies) е текстуален фајл кој е сместен на хард-дискот на Вашиот компјутер од страна на веб серверот и не може да се користи за да стартува програм или да пренесе одреден вирус на компјутерот. Колачето е наменето за Вас како корисници и единствено може да биде прочитано од страна на веб серверот во домен кој Ви го испратил. Основна цел на “cookies” е да обезбедат бенефиции кои ќе ви заштедат време.